Advies – Apotheek Francken – Den Haag

Apotheek Francken

Van Hoytemastraat 25 2596EM Den Haag Tel:070-3244450 Fax:070-3243554

Advies

De medewerkers van Apotheek Francken informeren en adviseren u graag. Niet alleen over geneesmiddelgebruik, maar ook over:

  • zelfzorgmedicatie en persoonlijke verzorging
  • reizigersmedicatie
  • verbandmiddelen
  • incontinentie hulpmiddelen
  • hulpmiddelen voor de stomazorg
  • diabeteshulpmiddelen
  • voedingssupplementen en therapie gerelateerde dieetproducten

Apotheek Francken staat garant voor een objectief, persoonlijk advies op maat.
U kunt de apotheek ook om informatie vragen over de vergoedingsmogelijkheden van deze artikelen ten aanzien van uw ziektekostenverzekering.

Wanneer Apotheek Francken niet direct het antwoord op uw vraag voorhanden heeft, kan zij terugvallen op zorgvuldig gekozen partners en leveranciers in de gezondheidszorg en documentatie systemen. Hierdoor kan zij snel voorzien in uw behoefte om informatie, dan wel begeleiding.

De afgelopen jaren doet zich het fenomeen voor, dat speciaalzaken en grootleveranciers zich sterk manifesteren op de hulpmiddelenmarkt. Dit geldt met name voor incontinentieartikelen, stomaverzorging en diabeteshulpmiddelen. Daarbij is ook een tendens ontstaan, dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen hun clienten graag verwijzen naar deze instellingen, zonder de wijkapotheek te noemen als mogelijke leverancier van deze artikelen.

Apotheek Francken betreurt deze ontwikkeling, te meer omdat haar clienten daardoor eenzijdig en daarmee onvolledig geinformeerd worden. Zorg op maat en met overzicht van zaken, die de apotheek daarin kan bieden, wordt hen zodoende onthouden.
Wij willen u daarom vragen u kritisch ten opzichte van deze ontwikkeling op te stellen en u ook in deze gevallen uw recht op volledige informatie en tot vrije keuze van zorgverlener niet te laten ontnemen.